Komunikacijom protiv nasilja

Uz financijsku potporu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nevladina udruga B.a.B.e krajem 2009. godine u Osnovnoj školi "Lučko" provela je pilot projekt s nazivom "Slušam, čujem i razumijem".

Projekt je nastao iz dugogodišnjeg programa Legaline – pravnog i psihološkog savjetovališta žena žrtava nasilja i drugih oblika diskriminacije. Osnovni cilj projekta bio je poboljšanje kvalitete obiteljskog života kao i ostvarenje koncepta uspješnog i ravnopravnog roditeljstva, a realizirao se kroz niz edukacija, predavanja i radionica za djecu, roditelje i nastavnike kojima se željelo stvoriti uvjete za bolju suradnju i međusobno razumijevanje sve tri skupine.

Okvirni sadržaji predavanja bili su: nasilje u obitelji, vršnjačko nasilje, razumijevanje medija i novih tehnologija, nenasilna komunikacija, ljudska prava, posljedice razvoda i prava djece nakon razvoda braka roditelja i drugo.Kroz radionice za učenike viših razreda naglasak se stavio na razne oblike nasilja, a osobito na vršnjačko nasilje. Cilj radionice vršnjačko nasilje bio je informirati i poučiti učenike o pojmu vršnjačkog nasilja, njegovim oblicima i karakteristikama, o tome tko su uobičajeni "sudionici" u nasilnim situacijama. Radionicom s temom "Internet – Opasnosti Interneta" htjelo se informirati i poučiti učenike prednostima interneta kao medija komunikacije, a istovremeno upoznati učenike sa nekima od opasnosti modernih oblika komunikacije – forumima, blogovima, chat roomovima, Facebook komunikacijom.

Na zahtjev roditelja i nastavnika održana je radionica o medijima u kojoj se s učenicima razgovaralo o utjecaju i funkciji medija s ciljem da djeca steknu osnovno znanje i sposobnost razumijevanja medijskih poruka i njihovog učinka.

"Nadam se da će mjerodavne institucije pokazati interes za ovaj projekt i da će doprinijeti njegovom unapređenju kako bi postao jedan standard koji će se kontinuirano provoditi u školama na području grada Zagreba", rekla je predsjednica udruge B.a.B.e Sanja Sarnavka prilikom predstavljanja projekta na okruglom stolu s nazivom "Poticanje uklanjanja svih oblika nasilja".

Multidisciplinarno i koordinacijski protiv nasilja

Sudionici okruglog stola "Poticanje uklanjanja sve oblika nasilja" složili su se da je zabrinjavajući broj registriranih slučajeva nasilja u Zagrebu i Hrvatskoj, ali da su mjerodavne institucije učinile neke pomake na prevenciji nasilja. Tako je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi financiralo devet pravnih osoba od čega su četiri udruge u nekoliko hrvatskih gradova koje obavljaju djelatnost zbrinjavanja djece i odraslih žrtava obiteljskog nasilja.

"Od sredine ove godine funkcionirat će nova struktura Centara za socijalni rad , umreženi sustav čime će se postići metoda otvorene koordinacije, te tako ćemo konkretnije i bolje rješavati probleme, budući ćemo imati cjelovitu sliku o nastanku nekog problema", rekla je Dorica Nikolić, državna tajnica Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Prateći statistiku i potrebe u lokalnoj zajednici Gradski ured za socijalnu skrb i zaštitu osoba s invaliditetom uvidio je da su u cilju sprečavanja nasilja nužni smještajni kapaciteti. Osim Autonomne ženske kuće i udruge ženska pomoć sada osnovana je ustanova Duga koja pruža adekvatnu i kvalitetnu skrb žrtvama nasilja majkama i djeci, a pred otvaranjem je i nova takva ustanova smještajnog kapaciteta za 40 korisnika.

Otvorena su dva savjetovališta za žene žrtve nasilja, ali i za počinitelje nasilja, to je prvo takvo savjetovalište u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe..

"Nakon Nacionalne strategije za zaštitu od nasilja Skupština grada Zagreba na prijedlog tadašnjeg Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje donijela je Zagrebačku strategiju jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji i sukladno tome osnovano je Povjerenstvo za zaštitu od nasilja u obitelji čija je zadaća bila pratiti izvršavanja odrednica Zagrebačke strategije, te ukazivati na važnost prevencije i suzbijanja nasilja u obitelji. I naš sadašnji ured kada se donese nova Nacionalna strategija, pristupit će Zagrebačkoj strategiji s ciljem da se spriječi nasilje u obitelji i nasilje među mladima", rekla je Višnja Fortuna pročelnica Gradskog ureda za socijalnu skrb i zaštitu osoba s invaliditetom.

Od 2004. do 2009. godine Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za projekte organizacija civilnog društva u svrhu senzibilizacije javnosti o problemima nasilja u obitelji i pomoći žrtvama nasilja u obitelji izdvojilo je preko 10 milijuna kuna. Od strane ovog Ministarstva financirano je pet autonomnih ženskih kuća, a tijekom 2010. godine planira se financirati još deset takvih kuća u Hrvatskoj. U izradi je i Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine.

"Ovaj pilot projekt udruge B.a.B.e izuzetno je dobar i nadamo se da ćemo i u 2010. godini s ovom važnom udrugom nastaviti uspješnu suradnju na novim projektima", rekao je Stjepan Adani, državni tajnik Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.