Ruta bajke – čarobno putovanje

Ruta bajke sjedinjava ljepotu ogulinskog kraja i bajki Ivane Brlić – Mažuranić. Ogulinski krajolici ostavili su na nju tako dubok dojam da je upravo u njima pronašla nadahnuće za pisanje “Priča iz davnina”. Njezini iskazi o tim dojmovima bili su poticaj stvaranja Rute bajke, koja spaja 14 mjesta u gradu i okolici; interpretacijske ploče, oblikovane u likove iz Ivaninih priča, posjetitelja upoznaju s čarolijom i bajkovitošću Ogulina.

Doživljaj postaje još jači ako vas rutom bajke povedu kostimirani vodiči kao likovi iz Ivaninih priča, poput Malika Tintilinića – živahnog domaćina koji svojim duhom uveseljava sve oko sebe. Ruta bajke umrežena je s poučnom botaničkom stazom Klek, te ćete osvajajući gorostasa upoznati značajke biljnih zajednica i endemske vrste na Kleku. Mjesta od kojih se sastoji ruta su : Đulin ponor, Ivanina kuća bajke, Frankopanski kaštel, Park kralja Tomislava, Park Sreća, OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, rodna kuća Ivane Brlić-Mažuranić, Jasenak, Vitunj, Vodenica u Puškarićima, Klek, Jezero Sabljaci, Šmitovo jezero, Izvor Zagorske Mrežnice. Ruta traje sat vremena, ovisno o tempu grupe, a po dogovoru je moguće i kostimirano vođenje.

Par sitnica…

Đulin ponor prema legendi, dobio je ime po mladoj djevojci Đuli koja se zbog nesretne ljubavi bacila u ponor.

Ivanina kuća bajke jedinstven je u svijetu multimedijalni i interaktivni centar za posjetitelje.

Frankopanski kaštel je renesansna utvrda u gradu Ogulinu u Karlovačkoj županiji. Tlocrt građevine je u obliku nepravilnog četverokuta, a po svom sadržaju pripada tipu renesansnog kaštela.

Park kralja Tomislava je centar grada Ogulina. U parku se nalazi spomenik kralju Tomislavu.

Rijeka Dobra, najduža rijeka hrvatskoga krša, ima dva izvora, oba u Gorskome kotaru: jedan kod Bukova vrha, a drugi kod Skrada.

Prva osmogodišnja škola, Osnovna škola Jure Kaurića ili, konačno, Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin – sve su to različiti nazivi pod kojima je djelovala i djeluje škola, no desetljećima s istim ciljem – pružiti što kvalitetniju naobrazbu i odgoj generacijama učenika kao temelj za daljnje obrazovanje i spremno suočavanje sa zahtjevima modernog vremena.

Rodna kuća Ivane Brlić Mažuranić nalazi se u centru Ogulina a danas se u njoj nalazi zgrada Uprave šuma.

Jasenak je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ogulina, Karlovačka županija.

Planinsko selo smješteno u Jasenačkom krškom polju između Jasenačke kose i Bjelolasice, najviše planine u Gorskom kotaru (1534 m).

Vitunj je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ogulina, Karlovačka županija.

Mjesto pod Klekom, 7 km zapadno od Ogulina na vrelu Vitunjčice, pritoke rijeke Dobre.

Klek je planina istaknutog stjenovitog vrha na jugu Gorskog kotara, iznad grada Ogulina. Visok je 1.182 metra. Ima oblik hrpta dugog 3-4 km, u smjeru sjeverozapad-jugoistok, koji je od podnožja pa do bila pokriven šumskim plaštem, dok se oko podnožja planine prostiru široke livade.

Jezero Sabljaci je umjetno jezero udaljeno oko 3 kilometra od Ogulina. Jezero je stvoreno u svrhu akumuliranja vode rijeke Zagorske Mrežnici za potrebe proizvodnje električne energije hidroelektrane Gojak.

Šmitovo jezero smješteno je u ogulinskom kraju, na sjeveroistočnim padinama Velike Kapele. Šmitovo jezero se sastoji od dva povezana jezera, Maloga i Velikoga.

Zagorska Mrežnica je rijeka koja izvire kod sela Desmerice i Ogulinsko Zagorje, udaljen od grada Ogulina 7,59 kilometara zračne linije i skuplja se u umjetno jezero Sabljaci.