Tri stvari koje je potrebno promijeniti

PwC je anketirao više od 3.600 zaposlenih žena (u dobi od 28 do 40 godina) kako bi saznao njihova iskustva i želje vezane uz razvoj karijere. Istraživanje je uključivalo ispitanice koje su zaposlene u 27 industrijskih sektora iz više od 60 zemalja širom svijeta.

Izvješće „Time to talk: what has to change for women at workotkriva da su žene samouvjerene, ambiciozne i spremne za sljedeći korak, no mnoge od njih ne vjeruju u ono što im poslodavci govore o razvoju karijere i promaknućima ili što pomaže ili šteti njihovoj karijeri.

Tri stvari koje je potrebno promijeniti

Izvješće navodi ova tri ključna čimbenika na koja se nadređeni moraju usredotočiti kako bi pomogli ženama unaprijediti svoju karijeru:

  1. Transparentnost i povjerenje: žene moraju znati na čemu su kako bi se mogle uspješno boriti same za sebe i vjerovati u povratne informacije koje dobiju. Veća transparentnost neće donijeti korist samo ženama, nego će promicati uključiviju okolinu koja i ženama i muškarcima pruža veće prilike za ispunjavanje svog potencijala.
  2. Strateška podrška: ženama su potrebne proaktivne mreže nadređenih i kolega koji će ih razvijati, promicati i zastupati u ostvarivanju svojih profesionalnih ambicija, i kod kuće i na radnom mjestu. Ženama su potrebni sponzori i uzori obaju spolova — nedostatak podrške muških kolega zaustavit će napredak. Ova kombinacija podrške na radnom mjestu i osobne podrške također će poduprijeti zauzimanje žena za sebe koje im je potrebno za napredak i uspjeh.
  3. Privatni život, skrb za obitelj i posao: Ženama trebaju poslodavci koji će promijeniti svoj pristup pomaganju kadrovima uspostaviti ravnotežu između poslovnog i privatnog života, roditeljstva i skrbi za obitelj, kako bi se spriječile potencijalne predrasude, te kako bi se pružila učinkovita organizacijska rješenja. Pokrenuto je preoblikovanje porodiljskog i roditeljskog dopusta i programa povratka na posao, ali ove napore treba proširiti i promicati, a o najboljim praksama treba šire izviješćivati. Sama fleksibilnost nije upitna: mnogo ljudi ne odlazi na odmore ili dopuste upravo zato što smatraju da će to štetiti njihovoj karijeri. Poslodavci moraju prepoznati da svi zahtijevaju fleksibilnost – to nije pitanje životne faze ili spola – te pomoći i podržati ljude u korištenju postojećih programa.