Arhiva kategorije Video box 1

Topi se Himalaja

Planinsko područje Himalaje je regija u kojoj se, nakon polarnih područja, krije najveći dio planeta pokriven ledenjakom i najveća zona vječnog leda.