Connect with us

Hi, what are you looking for?

She.hrShe.hr

Duh i tijelo

Jeste li prilagodljivi?

Prilagodljivost je sposobnost da se lako prilagodimo različitim uvjetima.

Prilagodljivost je sposobnost da se lako prilagodimo različitim uvjetima. Biti prilagodljiv izvrsna je vještina koju čovjek može steći. Posebno je važna u današnje vrijeme kada je sve iznimno neizvjesno i brzo se mijenja.

Prilagodba i prihvaćanje promjene olakšavaju pronalaženje rješenja i bude kreativnost. Iz kreativnosti proizlaze ideje koje nam omogućavaju snalaženje u novonastalim situacijama. Sve se može promijeniti u jednom trenutku, a sposobnost prilagođavanja tada je najvažnija.

Prilagodljivost donosi i niz dobrobiti. Uz kreativnost dolazi i samopouzdanje, a iz samopouzdanja motivacija. Motivacija pobuđuje znatiželju koja otvara vrata novim spoznajama i idejama.

Prilagodljivost ne znači da gubimo svoje principe nego da smo fleksibilni i znamo procijeniti na koji način je primjereno reagirati. Svaka situacija zahtjeva individualni pristup, a kada se znamo prilagoditi tada ćemo uvijek vidjeti ono što je najkorisnije za nas. Tada je svaka promjena novi izazov, a život je puno zanimljiviji.

“Akcija i prilagodljivost stvaraju priliku.”
Garrison Wynn

 

Kakvi su prilagodljivi ljudi?

Prilagodljivi ljudi u svemu vide priliku za rast i razvoj. Maštoviti su i uvijek vide par koraka unaprijed. Često imaju i plan u slučaju nepredviđenih situacija. Oni ne krive druge ljude i vanjske okolnosti nego preuzimaju odgovornost i pronalaze rješenja što ih stavlja u poziciju vođe. Uvijek vide širu sliku i otvorenog su uma. Otvoren um stvara prostor za nove informacije i po potrebi promjenu načina razmišljanja.

Prilagodljivi ljudi su znatiželji i uvijek uče! Dobro se snalaze u novim situacijama i vole promjene jer ih one motiviraju da šire vidike i realiziraju nove ideje i projekte.

“U nekom će vam trenutku nešto ili netko poremetiti cijeli život. Ne biste li to trebali biti vi? “
Nicky Verd

Promjena je stalna

Kada smo svjesni važnosti procesa promjene možemo u svakom trenutku učiti nešto novo o sebi i svijetu koji nas okružuje. Ono što je jedino stalno i sigurno je promjena.

Promjena je konstantni proces koji se i u našem organizmu odvija konstantno. U svakom trenutku naše neuronske veze prespajaju se i stvaraju nove konekcije. Mi možemo utjecati na te promjene, a danas je i znanstveno dokazano kako je moguće stvarati nove neuronske veze. Ova sposobnost mozga naziva se neuroplastičnost. Dakle i prilagodljivost je osobina koju možemo naučiti.

Promjena je stalna! Željeli mi nju ili ne! Prepuštanje je uvijek jednostavnije, a ključ je u našoj sposobnosti prilagođavanja.

“Umjetnost života leži u stalnom prilagođavanju našoj okolini.”
Kakuzo Okakura

Autorica članka Ivana Song

 

Više

Dobar posao

Posla ima previše, plaće su manje, otkazi su postali kao dobar dan, a tenzije zbog situacije, k tome dodajte i globalnu situaciju pandemije, neminovne...

Drama Queen

I kćeri bi htjele promijeniti očeve i majke bi htjele promijeniti sina. Nekad bi i sestra htjela promijeniti brata.

Duh i tijelo

7 koraka do uravnoteženih osjećaja u životu.

Duh i tijelo

Gledajući svakodnevno omiljenu TV voditeljicu, Gospođa X pomisli svaki put, kako voditeljicu život mazi i pazi, kako joj je dodijelio pobjedničke karte.

Advertisement

Impressum


Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.