Kada ponoviti punkciju štitnjače?

štitnjača

Na adresu našega portala MojaŠtitnjača.hr stiglo je zanimljivo pitanje jedne od vas. Naime, zanima vas preporučuje li se raditi punkciju čvorova na štitnjači, ponovo, par godina nakon prve punkcije, iako je punkcija bila posve urednog nalaza.

Punkcija štitnjače podrazumijeva citološku pretragu (biopsiju) kojom se utvrđuje priroda sumnjivog tkiva.

Precizna pretraga tijekom koje liječnik pod kontrolom ultrazvuka uvodi do željenog mjesta na štitnjači tanku iglu. Njome pažljivo uzima djelić sumnjivog tkiva, koje se prosljeđuje na citološku obradu.

Prim. dr. Sunčica Andreja Rogan, dr.med. specijalista nuklearne medicine iz Poliklinike Medikol odgovorila je kako se tijekom praćenja bolesti štitnjače ponavljaju  pretrage kako bi se utvrdilo trenutno stanje jer štitnjača isto “živi” i mijenja se tijekom vremena kao i ostatak organizma. „Stoga, ako vam je liječnik preporučio ponoviti punkciju čvorova, treba je učiniti. Zašto vam je to sada preporučio ovisi o procjeni. Naime, postoje razlozi zašto se ponavlja punkcija, neki se odnose na promjenu izgleda i strukture čvorova, a neki na raniji citološki nalaz.“