Spojite se s nama

Bok, što tražiš?

SheShe

Financije

Operativni leasing – primjer knjiženja računa

Operativni leasing je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga određenu naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupno vrijednost objekta leasinga, s druge strane davatelj leasinga snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i primatelj leasinga nema ugovorenu opciju kupnje.

Operativni leasing je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga određenu naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupno vrijednost objekta leasinga, s druge strane davatelj leasinga snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i primatelj leasinga nema ugovorenu opciju kupnje.

Operativni i financijski leasing

Prema članku 5. stavak 3. Zakona o leasingu (NN 141/13), posao operativnog leasinga je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga određenu naknadu, a davatelj leasinga snosi troškove amortizacije tog objekta. Kod operativnog lesinga, najmoprimac u svojim poslovnim knjigama ne evidentira imovinu kojom se koristi na temelju ugovora o operativnom najmu, već plaćanje najamnine iskazuje kao rashod sustavno kroz cijelo razdoblje trajanja najma.

Računovodstveni i porezni položaj jamčevine za operativni leasing

Ako je ugovorom o operativnom leasingu ugovorena uplata jamčevine kao instrumenta osiguranja podmirenja dospjelih obveza, tada jamčevina, sukladno odredbama Zakona o PDV-u (NN 79/13 do 138/20), ne podliježe oporezivanju PDV-om. U računovodstvu primatelja leasinga plaćena jamčevina evidentira se kao dugoročno potraživanje na ime jamčevina iz operativnog leasinga.

Računovodstveni i porezni položaj akontacije za operativni leasing opreme

Uplatom određene svote akontacije korisnik najma zapravo sudjeluje u financiranju smanjenjem svote financiranja odnosno osnovice za izračun leasing rate. Uplaćene svote evidentira kao aktivna vremenska razgraničenja s naslova unaprijed plaćenih troškova najma te se za svotu uplaćene akontacije po dospijeću smanjuje obveza operativnog leasinga. U cijelosti nije zadovoljen uvjet za priznavanje pretporeza obzirom da plaćanjem računa usluga najma nije pružena te se priznavanje pretporeza odgađa.

Računovodstveni i porezni položaj predujma za operativni leasing osobnih automobila

U slučaju plaćanja predujma (akontacije) na ime operativnog leasinga osobnih automobila samo 50% pretporeza evidentirati kao pretporez koji se još ne može priznati, dok će preostalih 50% nepriznatog pretporeza povećati iznos unaprijed plaćenih troškova najma.

dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor

Pročitajte još

Advertisement