Prevencija dijabetičke nefropatije

Uzrokom terminalnog oštećenja bubrega u 49,3% je dijabetes melitus, od čega 4,7% otpada na tip 1 dijabetesa (juvenilni oblik) i 44,6% na tip 2 dijabetesa (odrasli ili nespecificirani oblik). Približno 40% bolesnika s tipom 1 dijabetesa razvije dijabetičku nefropatiju kao posljedicu metaboličkog oštećenja bubrega uslijed genetski uvjetovanih čimbenika.

Genotip angiotenzin pretvarajućeg enzima tipa DD je snažan prediktor razvoja nefropatije (14,2% DD homozigota je imalo nefropatiju naprema 7,8% ne-DD homozigota)(Jeffers i sur., 1997). U tipu 2 dijabetesa značajna je povezanost između učestalosti alela D i progresivne nefropatije. Progresija kronične bubrežne bolesti se može prevenirati modifikacijom načina života, kontrolom glikemije i krvnog tlaka, smanjenjem proteinurije, restrikcijom unosa proteina, kontrolom lipida, izbjegavanjem nefrotoksičnih čimbenika, korekcijom anemije, korekcijom acidoze, optimizacijom produkata kalcij – fosfor, pravilnim održavanjem balansa tekućine u organizmu i redovitim kontrolama kod interniste – nefrologa.

Blokadom sustava renin – angiotenzin prevenira se renalna funkcija smanjenjem glomerularnog tlaka i proteinurije. Budući da proteinurija ima ključnu ulogu u oštećivanju i stvaranju ožiljnih promjena bubrega, smanjenjem proteinurije se usporava progresija bolesti (Fine i sur., 2000). Restrikcija unosa proteina može olakšati i ublažiti mnoge simptome renalne insuficijencije i prevenirati progresiju bolesti. Nisko-proteinska dijeta predstavlja unos od svega 0,6 g proteina/ kg idealne tjelesne težine.

Preporučuje se unos proteina pretežno biljnog porijekla. Smanjenje glomerularne filtracije je udruženo s komplikacijama većine organskih sustava: povišen krvni tlak, anemija, malnutricija, bolesti koštanog sustava, neuropatija i smanjenje kvalitete života. Prevencija dijabetičke nefropatije se sastoji u liječenju čimbenika rizika koji su istodobno i čimbenici rizika kardiovaskularnih bolesti: hipertenzije, hiperglikemije, pušenja i dislipidemije.

prim. dr. sc. Silvio Altarac, dr. med., spec. urologije, znanstveni savjetnik

Poliklinika Medikol

Voćarska 106, 10000 Zagreb

Franca Prešerna 13, 40000 Čakovec

T: 0800 78 78; 01/ 4594 772; 040/ 638 500

www.medikol.hr