Škola u prirodi nikad nije bila važnija

Važnost očuvanja okoliša pitanje je našeg budućeg postojanja. U danima kada svjedočimo katastrofama za koje je čovjek velikim dijelom sam kriv, Škola u prirodi ŠUP podružnice Zagrebačkog holdinga Vladimir Nazor važnija je no ikada. Više od pet tisuća djece ove će godine proći program višednevne terenske nastave koji se ostvaruje uz preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja.

„Škola u prirodi specifičan je oblik nastave u kojem dolazi do provjere znanja i iskustva stečenih u učionici i primjenjivanja u stvarnoj životnoj sredini. Svoju opravdanost škola temelji na pedagoškoj, odgojnoj, ali i zdravstvenoj komponenti!“ – ističe Petra Peroš Kampuš te dodaje: „Podružnica Vladimir Nazor Školu u prirodi provodi već više od četvrt stoljeća u svojim objektima u Crikvenici, Dugoj Uvali, Velom Lošinju te Skradinu. Iako u programu sudjeluju osnovne škole iz cijele Lijepe naše, ipak u Nazorovim objektima najvećim dijelom participiraju osnovne škole Grada Zagreba jer se radi o programu sufinanciranom od strane Gradskog ureda za obrazovanje.“

Začetke ovakve škole nalazimo još u antičkoj Grčkoj i Rimu. Danas je pak ovakav tip edukacije djece itekako važan s obzirom na posljednje događaje te ono što nas u skorijoj budućnosti očekuje. Ovdje se učenicima omogućava učenje putem cjelovitog doživljavanja životnih i nastavnih sadržaja u neposrednoj stvarnosti i to kroz opažanje, uspoređivanje, mjerenje, opisivanje, prikupljanje podataka, zaključivanje i interpretaciju podataka te obrazlaganje uzroka ili posljedica. Kao jedan od ciljeva ŠUP-a ističe se i podizanje ekološke svijesti djece kroz uočavanje okoliša u novoj sredini, upoznavanje i prepoznavanje biljnog i životinjskog svijeta te usvajanje potrebe za očuvanjem okoliša.

„U Nazoru znamo da su djeca budućnost i zato vjerujemo da je moguće probuditi interes i želju za učenjem u ranom školovanju. Ono o čemu smo posebni jest učenje kroz igru, edukativni i kreativni sadržaj, sport i druženje. Učenici najviše uživaju u izletima na kojima najčešće obilaze lokalitete hrvatske povijesne baštine i prirodne znamenitosti. Važnost suživota s prirodom nastojimo istaknuti i provođenjem aktivnosti pod nazivom „Poučna staza“ u našem objektu u Crikvenici. Cilj naših programa je praćenje noviteta dok se još uvijek oslanjamo na tradicionalne vrijednosti!“ – izjavio je Lucijan Petrišić, koordinator programa Škole u prirodi.

Odgojna komponenta odnosi se pak na socijalizaciju u društvu vršnjaka, učenje pravila zajedničkog života, međusobno upoznavanje i stvaranje novih prijateljstava, usvajanje kulturnih i higijenskih navika, a sve u neformalnom okruženju i ležernom ozračju. Učenjem kroz igru i druženje dijete spoznaje i upoznaje sebe i druge te neke od tih spoznaja bivaju trajno ugrađene u njegov sustav ponašanja. Ako se još uzme u obzir da je nekoj djeci to i prvo odvajanje od roditelja na više dana, grupa vršnjaka najpogodnije je mjesto za tu vrstu socijalizacije.

Glede zdravstvene komponente, poseban se naglasak stavlja i na sportsko-rekreativne sadržaje. Rad se odvija u prirodi, na svježem zraku, gdje djeca, bez ograničenja poput školskih klupa i zatvorenog prostora, sudjeluju u raznovrsnim motoričkim/kinetičkim aktivnostima.

Program škole u prirodi usmjeren je na cjelokupnu djetetovu osobnost i njegov psiho-fizički sklop, što znači da dolazi do spajanja internacionalnog (planskog) i funkcionalnog (neplanskog/životnog) učenja. Osim učitelja u programu ŠUP sudjeluju i vanjski suradnici i to sportski animatori, kulturno-zabavni animatori te medicinsko osoblje. Osim što su većinom samom svojom strukom opredijeljeni za rad s djecom, svatko od njih svojom osobnošću i svojim kreativnim potencijalom pridonosi uspješnom realiziranju ovog programa.