Connect with us

Hi, what are you looking for?

She.hrShe.hr

Dobar posao

Upoznajte termin bioekonomija

Bioekonomija je danas sveprisutan koncept i javlja se, ne samo kao ideja vodilja nove politike Europske unije, već obećava i tehnološke i društvene promjene.

Svijet se suočava s ogromnim ekonomskim, socijalnim i ekološkim izazovima. Postalo je jasno da je održivo poslovanje – poslovanje budućnosti. Bioekonomija je danas sveprisutan koncept i javlja se, ne samo kao ideja vodilja nove politike Europske unije, već obećava i tehnološke i društvene promjene.

U sklopu našega projekta She4She želimo vas informirati o bioekonomiji.

Bioekonomija se u strategiji bioekonomije Europske unije definira kao „inovativno gospodarstvo“ s niskom razinom emisija, kako bi se osigurala održivost poljoprivrede i ribarstva, sigurnost opskrbe hranom i održivo korištenje obnovljivih bioloških resursa u industriji uz istovremenu zaštitu bioraznolikosti i okoliša. Europska komisija kroz Strategiju bioekonomije i Akcijski plan podupire razvijanje novih tehnologija i procesa za bioekonomiju, razvijanje tržišta i konkurentnosti u sektorima temeljenim na biomasi te potiče donositelje politika i dionika na međusektorsku suradnju.

Bioekonomija nalazi alternativu za proizvode koji koriste fosilni ugljik u svom proizvodnom procesu (naftu i naftne derivate, prirodni plin) ili kroz zamjenski proizvod (primjerice biogorivo) ili kroz zamjenu fosilnog ugljika s obnovljivim ugljikom iz biomase (primjerice bioplastikom). Biomasa se koristi učinkovito, kaskadno i održivo, uključujući i ostatke, su-proizvode i otpad. U konceptu bioekonomije, prednost u korištenju biomase trebalo bi dati proizvodima s većom dodanom vrijednosti kroz kaskadno korištenje (slika 1.), ali i uskladiti s nacionalnim kapacitetom gospodarstva i znanstvenoistraživačke zajednice te strateškim ciljevima razvoja.

Piramida proizvoda iz biomase prema dodanoj vrijednosti i volumenu, Kulišić B. (2020.) Bioekonomija, Sektorska analiza, Ekonomski institut Zagreb, broj 74 godina 9 (str. 5).

Bioekonomija u Europskoj uniji

Veličina bioekonomije Europske unije u 2015. godini je procijenjena na 2.259 milijardi eura prometa i 621 milijardu eura dodane vrijednosti. Ukupni broj zaposlenih u proizvodnji biomase i preradi biomase u proizvode dodane vrijednosti u Europskoj uniji procijenjen je na 18,7 milijuna zaposlenih osoba. Istovremeno, prosječni promet po zaposlenom u sektoru bioekonomije je iznosio 125.000 eura, a prosječna dodana vrijednost po zaposlenom je iznosila 34.000 eura za 2015. godinu, a najveću produktivnost ostvaruje proizvodnja električne energije iz biomase.

Poljoprivreda je sektor koji tradicionalno uživa velike državne potpore, međutim, ostvaruje najnižu produktivnost mjerenu prometom i dodanom vrijednosti po zaposlenom.

Nacionalna razvojna strategija do 2030. i bioekonomija

Kako bi se ostvario snažniji gospodarski iskorak i povećao potencijal rasta, hrvatsko gospodarstvo mora povećati produktivnost i biti otvoreno prema novim idejama i internacionalizaciji.

Treba biti učinkovito u prihvaćanju promjena na tržištu i uvođenju novih tehnologija, odlučno graditi inovacijski ekosustav u kojem inovacije postoje na svim razinama i doprinose orijentaciji na proizvodnju visokotehnoloških proizvoda te ulagati u ljudske kapacitete kao ključan čimbenik uspjeha.

Očuvanje prirodnog kapitala, zaštita okoliša i očuvanje dostupnosti prirodnog kapitala cjelokupnom stanovništvu, nezaobilazna pretpostavka održivog razvoja.

Interreg-IPA CBC Program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Glavni cilj Interreg-IPA CBC programa predstavlja uspostavljanje mreže prekogranične suradnje u području bioekonomije (GreenCBC mreža), kao rješenje za povećanje suradnje između malih i srednjih poduzeća, poduzetničkih potpornih institucija i organizacija za istraživanje i razvoj, u cilju stvaranja održivih veza među relevantnim akterima u pogledu istraživanja i razvoja inovacija u prekograničnom području.

Ciljevi projekta su rješavanje sljedećeg:

  • u programskom području postoje poduzetničke institucije za podršku, ali je potrebno unaprijediti njihovu profesionalnu strukturu i usluge, kako bi pomogli malim i srednjim poduzećima da izgrade svoje kapacitete i ojačaju konkurentnost;
  • privatni sektor tehnološki je slab, što je uglavnom posljedica niske stope ulaganja u istraživanje i razvoj privatnih poduzeća;
  • suradnja između privatnog i javnog sektora među sudionicima u području istraživanja i razvoja nije dovoljno razvijena.

Osnovne informacije o projektu

  • Program: Interreg-IPA CBC Program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.
  • Vodeći partner: Hrvatska gospodarska komora
  • Partneri: Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis iz Crne Gore i Udruženje za razvoj Nerda iz Bosne i Hercegovine, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj iz Hrvatske
  • Ukupna vrijednost projekta: 680.529,23 EUR
  • Proračun CEKOM: 192.175,20 EUR
  • Trajanje projekta: 1.9.2020. – 31.8.2022.
  • Više informacija o programu Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. možete pronaći na https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Više

Zanimljivosti

Koliko puta smo u životu sreću i utjehu pronalazili u stihovima najdražih nam autora?

Dobar posao

Za one koji  žele pokrenuti vlastiti posao kao virtualni asistent, ali ne znaju od kuda ni kako krenuti, kreirala je online program POSTANI VIRTUALNI...

Dobar posao

Koliko god je uživala u grafičkom dizajnu, nešto joj je nedostajalo, kako nam sama kaže. 2015. godine odlučila je promijeniti svoj poslovni svijet i dio je naše...

Fashion report

LAŠTIK u suradnji sa Sigurnom kućom Istre, želi probuditi svijest vezanu za nasilje u obitelji, koje se najčešće događa nad ženama i djecom.

Advertisement

Impressum


Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.