Yantras – vaš virtualni asistent

Saša Poldrugac diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer marketing. Tijekom dugogodišnjeg iskustva u privatnim firmama na kojima je radila kao tajnica, osobni asistent, voditeljica marketinga, odnosi s krajnjim korisnicima, nabava, direktorica, uvijek kao operativac – došla je na ideju pokretanja samostalnog poslovanja.

„Jedna od zanimljivih usluga koje nudim je usluga virtualnog asistenta, gdje me angažirate stručnu osobu da za Vas obavim dogovorene poslove, radim na daljinu i na svojoj opremi, plaćate me po satu ili paušalno i fleksibilno se prilagođavam potrebama klijenta.

Obrt Yantras sam otvorila u ožujku 2020.g. kao rezultat svega čime se bavim. Ime Yantras objedinjuje sve čime se bavim i u prijevodu znači tehnologija koja poboljšava život dodajući mu još neku dodatnu kvalitetu.“

Nudi uslugu virtualnog asistenta gdje obavlja administrativne usluge za male i mikro poduzetnike kao i za fizičke osobe, izrađuje poslovne planove za natječaje kao što su HZZ, EU fondovi, Hamag Bicro.

„U planu je pokretanje kreativnog projekta gdje ću ujediniti marketinška znanja kao i izradu personaliziranih predmeta za poduzetnike.“

Web stranica. https://yantras.hr
FB. https://www.facebook.com/virtualniasistenthrvatska