Cijena vrtića ovisi o socijalnom statusu

Zbog sve češćih medijskih objava, u kojima se pogrešno tumači način ostvarivanja olakšica za upise u dječje vrtiće koje su roditeljima omogućene na području Grada Zagreba – iz Grada su odlučili ukliniti sumnje i izložiti prave informacije. 

Naime, cijena petodnevnog boravka u vrtiću, planirana na temelju prosječnih troškova, za redoviti desetosatni program iznosi 2.000 kuna, a za redoviti poludnevni program 1.300 kuna. Grad sufinancira program roditeljima djece s prebivalištem na području Zagreba, ovisno o prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkog kućanstva.

Navodni problem odnosi se na promjenu u socijalnom statusu, reguliran je Programom javnih potreba u predškolskom odgoju, a u u njemu stoji – "Pravo na olakšice u plaćanju redovitoga programa utvrđuju predškolske ustanove na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji uz zahtjev za upis djeteta odnosno u roku 15 dana od nastanka promjene koja utječe na ostvarivanje prava na olakšice".

Kao što je u više navrata naglašavao gradonačelnik Grada Zagreba,  Milan Bandić, takve eventualne promjene razmatrat će se i pojedinačno rješavati, a pravo i obveza roditelja jest, dakle, da prijave svaku promjenu, i to u roku od 15 dana.

Da podsjetimo, u gradu postoji 60 gradskih i 45 privatnih i vjerskih vrtića sa 35.000 djece. Dosadašnji sustav sufinanciranja je linearan, što znači da su cijene iste za sve socijalne kategorije i izrazito su niske. Novi sustav, u skladu je s krizom i uvodi izrazitu socijalnu pravednost, odnosno, sudjelovanje roditelja u plaćanju vrtića kreće se od 0 kuna za one koji imaju najniža ili nikakva primanja, do 2.000 kuna za one koji imaju po članu domaćinstva iznad 8.000 kuna ( primjerice, roditelji s jednim djetetom i ukupnim mjesečnim prihodom iznad 24.000 kuna). Drugo dijete ima 50 % popusta u odnosu na spomenute cijene, a treće i svako će sljedeće dijete vrtić može pohađati besplatno.