Community manager – novo zanimanje

S razvojem društvenih mreža pojavila su se nova zanimanja. Jedno od njih je i Community manager ili Specijalist za komunikaciju na društvenim mrežama čiji 'tajni život', u prvom regionalnom istraživanju, otkrivaju portal MojPosao i vodeći regionalni magazin o internetskom poslovanju i kulturi Netokracija. Na postavljena pitanja odgovorilo je 200 community managera iz Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine. 

Vođenje profila na društvenim mrežama tek jedno od zaduženja

Za zanimanje community managera može se reći da je podjednako muški i ženski posao – komunikacijom na društvenim mrežama bavi se 52% muškaraca i 48% žena. No kada je riječ o stručnoj spremi razlike su izraženije. Gotovo tri četvrtine ispitanih ima višu i visoku stručnu spremu (73%), nakon čega slijede oni sa srednjom stručnom spremom (23%).

Budući da je riječ o novom zanimanju, većina community managera (32%) taj posao obavlja između jedne i dvije godine. 16% ispitanih su početnici, odnosno komunikacijom na društvenim mrežama se bave manje od pola godine. Većina ispitanih community managera (35%) radi za tvrtku koja je vlasnik profila te su taj posao dobili kao dodatno zaduženje. Skoro trećina ispitanih (28%) rade kao vanjski suradnici te su započeli raditi taj posao kako bi ostvarili dodatnu zaradu.

U agencijama specijaliziranim za društvene medije zaposleno je 22% ispitanih community managera, dok 16% njih rade za sebe tj. vlasnici su profila. O području komunikacije na društvenim mrežama, skoro svi community manageri (92%) educiraju se na portalima i blogovima. Malo više od polovice ispitanih (52%) informira se o aktualnostima i od drugih specijalista, a trećina (29%) je pohađala neki oblik tečaja. Mentora je imalo 14% ispitanih, dok je 5% ispitanih Community managera samouko.

Administriraju jedan Facebook profil, ali bez radnog vremena

Bez obzira za koga rade, gotovo svi community manageri administriraju profile na vodećoj društvenoj mreži – Facebooku (99%). Slijede Twitter (78%) te YouTube (48%), dok se za promociju najmanje koriste Google Plus (39%) i LinkedIn (31%). Nema većih regionalnih razlika u korištenju društvenim mreža, osim što su kolege iz regije aktivniji na YouTube-u (64%) i LinkedIn-u (39%).

Većina hrvatskih community managera vodi brigu o jednom profilu (24%), dok najveći dio kolega iz regije upravlja komunikacijom na dva profila (26%). Ispitanika koji u Hrvatskoj vode brigu o čak sedam profila istodobno je 9%. U regiji je taj postotak znatno veći i iznosi 14%.

U komunikaciji na društvenim mrežama trećina ispitanih (33%) prosječno provede 3 sata dnevno. No iako na prvi pogled ne oduzima puno vremena, vođenje zajednice na društvenim mrežama nije posao s radnim vremenom od 9 do 17. Četiri petine Community managera (79%) profile na društvenim mrežama administrira i izvan radnog vremena te vikendom. Petina ispitanih (20%) vikendom radi samo ponekad, a svega 1% ispitanih 'posao ne nosi kući'.

Samoinicijativno obavljanje posla izvan radnog vremena prakticira skoro polovica ispitanih (49%). Za trećinu ispitanih (34%) prekovremeni rad se podrazumijeva. Pa ipak, tek ih je manji dio prekovremeni rad na neki način formaliziralo – usmeno 7% i ugovorom 6%. Većina community managera (44%) samostalno kreira odnos s članovima internetske zajednice. Pomoć kolega ima trećina ispitanih (32%), dok ih je 16% dio većeg tima koji se brine za komunikaciju na društvenim mrežama.

Malo više od polovice ispitanih (56%) plan i provedbu aktivnosti na društvenim mrežama dogovara s vlasnikom stranice, nadređenima ili drugim odjelima. Povjerenje poslodavca ima 44% ispitanih community managera što znači da imaju potpunu slobodu u definiranju strategije vođenja stranica. Situacija je slična i u ostalim zemljama. Osim brige oko komunikacije na društvenim mrežama, većina ispitanih (84%) ima dodatna zaduženja. Dodatni poslovi najčešće se odnose na zadatke iz području odnosa s javnošću, oglašavanja, copywritinga ili web dizajna. Slična situacija je i kod kolega iz regije, njih 86% osim vođenja profila radi i druge poslove.

Većina spremna raditi posao Community managera 'zauvijek'

Zanimanje community managera ponajbolje opisuje kombinacija marketinga, korisničke podrške i odnosa s javnošću, stoga očekivanja od Specijalista za komunikaciju na društvenim mrežama nisu mala. Određena interakcija s korisnicima (63%), povećanje posjetitelja na stranicama tvrtke (58%) te bolja percepcija brenda (56%) glavna su mjerila uspješnosti community managera. Nakon toga slijedi određeni broj članova u zajednici (50%), povećanje prodaje i smanjeni troškovi oglašavanja (25%), ali i manji broj poziva službi za korisnike (7%). Cilj nije definiran za 17% ispitanih.

Community manageri nisu zadovoljni statusom svog zanimanja, njih 77% smatra da struka nije prepoznata od strane javnosti. Osim neshvaćanja opisa posla, većina ispitanika (48%) smatra da trenutačna primanja mogu biti veća. Trenutačna prosječna plaća hrvatskog community managera iznosi oko 6.000 kn, dok su kolege u regiji u prosjeku plaćeni 5.000 kn. Svega četvrtina (25%) smatra da su plaćeni dovoljno, dok kod preostalih 27% plaća i zadovoljstvo poslom koji obavljaju ovise o klijentu za kojeg rade.

Unatoč nedostacima, većina ispitanika (28%) spremna je raditi taj posao 'zauvijek'. Najmanji dio ispitanika (10%) ima želju voditi komunikaciju na društvenim mrežama još maksimalno godinu dana. Community manageri iz regije zaineresiraniji su za posao komunikacije na društvenim mrežama nego oni iz Hrvatske – njih 33% vodilo bi društvene profile do 'mirovine', dok ih samo 6% namjerava to raditi još godinu dana.