Najbolje plaće u farmaciji

Portal MojPosao objavio je rezultate istraživanja o visini plaća u Hrvatskoj. U ovoj godini najbolje plaćeni poslovi u tvrtkama kojima je primarna djelatnost farmacija – plaće u tim tvrtkama su 38 posto iznad prosjeka. Slijedi IT – izrada i održavanje programskih rješenja gdje su plaće 25 posto veće od prosjeka. Najniže plaće zabilježene su u djelatnostima vezanim za sport i razonodu (28 posto ispod prosjeka) te umjetnost i dizajn (14 posto ispod prosjeka).

Istraživanjem je obuhvaćeno 201 radno mjesto, 27 radnih mjesta više nego prošle godine. Provedeno je putem interneta, a analiza prikupljenih podataka automatski pomoću aplikacije.

Podcijenjeni prodavači

Plaće farmaceuta i liječnika su 39,6 posto iznad prosjeka čime su pretekle plaće inženjera informatike koji su na prvome mjestu bili prošle godine, a ove godine su iznad prosjeka "tek" 25,5 posto. Bolja primanja ostvarili su inženjeri strojarstva i elektrotehnike s plaćama 26 posto iznad prosjeka.

Među najslabije plaćenima su trgovački posrednici te prodavači. Njihove su plaće 42 posto manje od prosjeka.

Muškarci su u Hrvatskoj i dalje više plaćeni od žena i to u prosjeku za 22,6 posto. To je tek neznatno manja razlika u odnosu na godinu dana ranije kada su 23 posto više novca od žena radeći iste poslove.

Stupanj obrazovanja i dalje znatno utječe na visinu plaće. Stručnjaci sa završenim fakultetom bolje su plaćeni 34,1 posto od zaposlenika sa srednjoškolskim obrazovanjem. Prošle godine razlika je bila još veća, 51,3 posto. Završeni magisterij ili doktorat povećava plaću za oko 60 posto u odnosu na SSS, dok je razlika u primanjima osoba s MBA diplomom u odnosu na osobe sa završenom srednjom školom još uvijek značajna i donosi 85,7 posto veću plaću.

Prosječne plaće nisu pale!

Više od polovice ispitanika izjavilo kako je kriza utjecala na njihovu plaću i to prvenstveno da im je plaća smanjena (43 posto slučajeva) a zatim da je izostala povišica koju su trebali dobiti (10 posto ispitanika). Ostali su ispitanici izjavili kako kriza nije utjecala na njihovu plaću te da im je plaća ostala ista, (44 posto ispitanika), a 3 posto ispitanika izjavilo je kako su dobili povišicu.

Kako pokazuje istraživanje, nominalna je prosječna plaća u 2009. godini veća od one u 2008. za 1,5 posto (realno je povećanje 0,2 posto). Međutim, valja uzeti u obzir da se ovdje radi o rastu na godišnjoj razini, a kako se istraživanje provodi od kolovoza (nakon uvođenja kriznog poreza), realno je za očekivati kako građani imaju dojam da je došlo do smanjena plaća. Također, treba uzeti u obzir i znatno povećanje nezaposlenosti u proteklih godinu dana čime se dodatno pojačava dojam pogoršanja općeg stanja gospodarstva.