Uz prijatelje na poslu bolji smo radnici

Samo bi neki osporili moć pravog prijateljstva, ali kakvu ulogu ono igra u poslu? Portal MojPosao istražio je na više od 500 ispitanika u kakvim smo odnosima s kolegama i kako prijateljstvo na radnom mjestu utječe na izvršenje naših poslovnih zadataka.

Prijateljstva se sklapaju nakon radnog vremena

Većina ispitanika (81%) opisala bi odnos s kolegama kao prijateljsko-poslovni. Svega 13% ispitanika smatra da je pametnije odvojiti profesionalni i privatni život, dok 6% ispitanika njeguje izuzetno prijateljski odnos s kolegama. Stavovi o prijateljstvima na poslu manje ovise o spolu nego o dobi ispitanika. ''Služba je služba, a družba je družba'' – pravilo je koje u najvećoj mjeri poštuju ispitanici stariji od 41 godine (19%). Ispitanici u dobi od 26 do 30 godina (11%) svoj odnos s kolegom u najvećoj mjeri opisuju kao izrazito prijateljski.

Prijateljstvo se razvija u neformalnom okruženju te tako na povremeno druženje s kolegama izvan radnog vremena odlazi polovica ispitanika (50%), a 16% ispitanika se redovito druži s kolegama nakon radnog vremena. S kolegama se izvan posla ne druži trećina ispitanika (34%).

S obzirom da na radnom mjestu provodimo većinu dana od ponedjeljka do petka, radno mjesto je pogodno za sklapanje novih prijateljstva. Tako je većina ispitanika (73%) prijateljstvo s kolegom započela na poslu. Četvrtina ispitanika (25%) svog prijatelja na poslu upoznala je i sprijateljila se s njim prije početka zajedničkog rada. Svega 2% ispitanika navelo je nešto drugo, no nisu pružili dodatno objašnjenje.

Više od polovice ispitanika (59%) našlo se u nezgodnoj situaciji zbog prijateljstva na poslu. Za 75% ispitanika to znači da su se našli u društvu kolega koji su ogovarali njihovog prijatelja. U manjem postotku bila je riječ o opomeni koju su mu morali uputiti (19%) ili su se borili za isto promaknuće (14%). Prijatelju s posla otkaz je moralo dati 6% ispitanika, a njih 3% svom je prijatelju moralo smanjiti plaću.

Prijateljstvo na poslu donosi i određene pogodnosti. Tako je 71% ispitanika tražilo prijateljsku uslugu na poslu. Gotovo polovica ispitanika (43%) pomogla je prijatelju na poslu, a 39% njih dobilo je pomoć prijatelja koji se ne bavi istim područjem rada. Trećina ispitanika (33%) svom je prijatelju poslužila kao veza ili preporuka, a gotovo isto toliko njih (31%) posao je pronašlo putem preporuke ili veze prijatelja.

Prestanak rada s kolegom koji je ujedno i prijatelj u većini slučajeva (68%) nije negativno utjecao na izgrađeni odnos. Za razliku od trećine ispitanika (32%) koji su osjetili slabljenje povezanosti s prijateljem koji je ujedno i bivši kolega.

Prijateljstvo potiče zadovoljstvo i poboljšava komunikaciju

Prijateljstvo je najlakše ostvariti s nekim tko ima isti poslovni status. Prijatelje koji su podređeni ima 12% ispitanika, dok 10% ima prijatelja koji im je nadređeni. Većina ispitanika, njih 78%, ima prijatelja na istoj hijerarhijskoj razini. Uz puno truda prijateljstvo među kolegama na različitim stupnjevima hijerarhije je održivo, smatra polovica ispitanika (49%). Gotovo trećina (30%) ih smatra da je takvo prijateljstvo održivo bez problema, dok ih gotovo petina (18%) smatra da takvo prijateljstvo nije moguće održati. Svega 2% ispitanika smatra da to ovisi od slučaja do slučaja i od osobe do osobe.

Lošije strane prijateljstva među kolegama za većinu ispitanika su brisanje granica profesionalnosti (54%) te potencijalno favoriziranje (51%) kao i podloga za tračeve drugih kolega (51%). Svega 18% ispitanika smatra kako prijateljstvo na poslu smanjuje produktivnost, dok ih 11% smatra kako prijateljstvo na poslu nema negativnih strana.

Za većinu ispitanika prednosti prisnog odnosa s kolegom su poboljšanje komunikacije (70%) i osjećaj podrške (63%). Prijateljstvo povećava osjećaj zadovoljstva na poslu, smatra 58% ispitanika, a 51% ispitanika smatra da prijateljstvo potiče na rad. Svega 6% ispitanika smatra kako prijateljstvo među kolegama nema dobre strane.

Zadovoljstvo poslom, ali i sreća ispitanika ovise o odnosu s kolegama. Na trenutnom poslu zadovoljniji su oni ispitanici (60%) koji sa svojim kolegama imaju izuzetno prijateljski odnos. Od ispitanika koji s kolegama imaju prijateljsko-poslovni odnos, 41% ih je sretno ili izuzetno sretno. Najmanje su sretni ispitanici (21%) koji s kolegama imaju strogo profesionalan odnos.