Većina zaposlenika u pauzama “surfa“

Većina će, bez mnogo razmišljanja, samouvjereno ustvrditi da na poslu daje sve od sebe i radno vrijeme odradi u cijelosti. No, može li itko reći da, barem ponekad, na poslu ne zabušava? Što radimo na poslu kada ne radimo, istražio je portal MojPosao tijekom srpnja među više od 600 ispitanika. Gotovo svi ispitanici (95%) priznali su da dio radnog vremena troše na aktivnosti nevezane za posao.

Najviše ispitanika (85%) troši radno vrijeme na internetu. Slijedi druženje s kolegama (57%), te privatno dopisivanje sms-om ili emailom (48%). Trećina (33%) ih obavlja privatne telefonske razgovore, a petina (21%) privatne poslove izvan ureda.

Najviše ispitanika, njih 30%, troši 45 minuta dnevno na aktivnosti nevezane za posao. Četvrtina (26%) ih na to troši između jednog i dva sata, a četvrtina 15 do 30 minuta. Samo 11% ispitanika procjenjuje da na takve aktivnosti troši svega 15 minuta dnevno, dok ih 8% priznaje da u takvim aktivnostima provede i više od dva sata. Kao razlog trošenja radnog vremena na ne-poslovne aktivnosti, 77% ispitanika navodi da im je potreban povremen odmor od radnih zadataka.

“Nekoliko kratkih pauza tijekom dana mi olakšava fokusiranje na posao (a mozak ionako radi na problematici i kad "odmara")“ – komentar je ispitanika.

Trećini (31%) je dosadno na radnom mjestu dok ih je 22% izjavilo da nema dovoljno vremena za privatne poslove nakon radnog vremena. Petina (21%) ih smatra da nije dovoljno plaćena za posao koji obavlja, pa se na taj način osvećuju poslodavcu. Gotovo isti udio ispitanika tvrdi da takve aktivnosti ne utječu na njihovu produktivnost (48%) i onih koji smatraju da ju čak i poboljšavaju (47%). Tek 5% ih priznaje kako aktivnosti nevezane za posao smanjuju njihovu produktivnost.

Najčešća ne-poslovna aktivnost – čitanje vijesti na internetu

Kada odmaraju od posla najviše ispitanika (85%) čita vijesti. Educira ih se 47%, dok ih trećina (33%) provodi vrijeme na društvenim mrežama. Novi posao za vrijeme radnog vremena traži 17% ispitanika, a njih 15% planira putovanje. Na “surfanje“ internetom nevezano za posao 27% ispitanika potroši između 15 i 30 minuta, i još toliko 30 do 60 minuta. Samo 7% ispitanika priznaje da provedu i više od dva sata na internetu.

Većina ispitanika (67%) na druženju s kolegama provede manje od pola sata. Petina ih na to potroši između pola i sat vremena, dok tek rijetki (7%) s kolegama provedu više od sat vremena. Najčešće se radi o razgovoru unutar tvrtke (81%). Trećina (33%) ih se s kolegama druži na pauzi za cigaretu, a 24% ih ide na kavu ili piće izvan tvrtke. Privatne poslove izvan ureda obavlja ili je obavljalo 71% ispitanika, ali samo kada se za time ukazala potreba. Petina ih (21%) poslove izvan ureda obavlja nekoliko puta mjesečno, dok ih 10% to čini više puta tjedno.

Trećinu ispitanika (33%) nadređeni je uhvatio u “neradu“, dok ih je 67% to uspjelo sakriti od nadređenog. Od 'uhvaćenih' većina (80%) nije snosila posljedice. Njih 16% dobilo je usmenu opomenu, a 4% smanjenje plaće, ili su iskusili “mrki pogled“, te “ljutu viku“ šefa.

Više od polovice ispitanika (60%) ima pravo na pauzu od pola sata tijekom radnog vremena. Četvrtina (24%) ima pravo na pauzu dulju od pola sata, a 9% ih uopće nema pravo na dulju pauzu. Svaki dan pauzu koristi 48% ispitanika, a 7% ju ne koristi zbog nedostatka vremena. Gotovo polovica ih (44%) na pauzi povremeno ostaje dulje nego im je dozvoljeno. Na takvu pauzu uvijek ide 5% ispitanika. Većina (80%) zbog toga nije snosila nikakve posljedice, jer se tolerira ako je posao obavljen na vrijeme, dok je 6% ispitanika zbog toga dobilo upozorenje od nadređenog.