Connect with us

Hi, what are you looking for?

She.hrShe.hr

Vaše priče

Mobbing i otkaz nakon porodiljskog

Povratak na posao pratila su vrijeđenja, omalovažavanja i nekolegijalnost.

Od 1999. godina sam bila poslovotkinja trgovine u Požegi i prije nego što sam 2004. godine ostala trudna na mjesto nadređenog došla je osoba koja je na neprihvatljiv način komunicirala s podređenima, nazivajući nas različitim pogrdnim riječima…

Uoči povratka na posao, nakon produženog porodiljskog, shvaćam da sam nepoželjna, ne snalazim se i odlazim na bolovanje. Nakon povratka s bolovanja dobivam ispomoć te se istodobno procijenjuju moje organizacijske sposobnosti. Međutim, nakon odlaska procjeniteljice mojih sposobnosti opet imam probleme na poslu i to ne samo od nadređenih, nego i od podređenih koji odlaze na bolovanje i žale se da ih maltretiram. Šefica me vrijeđa pred svima, kaže da ne znam raditi, da mi je radnja desortirana…

Pokušaji da komuniciram s rukovodstvom tvrtke ostaju bez rezultata. Radila sam manje od tri mjeseca kada sam najprije dobila upozorenje, a potom i izvanredni otkaz. Inače, od 1999. do 2004. godine povećala sam promet za tri do četiri puta.

Nisam jedina koja je tako završila, kada se odlučilo nekoga maknuti – to je i učinjeno. Zbog svega što sam doživjela završila sam na antidepresivima, cijela obitelj mi trpi, suprug je smršavio u tri meseca 15 kg, majka je završila u bolnici, starija djeca su sretna što sam napokon kod kuće nakon što su vidjeli koliko patim.

Iako nas boli nepravda svi ćemo postati zaboravljeni slučaj, ako se nešto ne poduzme, a Vi novinari ste za sada jedini koji nam možete vratiti dostojanstvo.

D. M.

ODGOVORA: Tamara Mikac, pravna savjetnica She.hr

U konkretnom slučaju čitateljice radi se o dva pravna pitanja. Jedno je pitanje zakonitosti izvanrednog otkaza, koji je čitateljici uručen, a drugo je pitanje diskriminacije, odnosno tzv. mobbinga, kojem je tužiteljica očito bila izložena.

Vezano za izvanredni otkaz ugovora o radu, treba napomenuti da se radi o otkazu bez obveze poštivanja otkaznih rokova od strane poslodavca. Poslodavac ga može dati radniku, ako postoje činjenice zbog kojih uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih strana, nastavak radnog odnosa nije moguć. Najčešće su razlozi za izvanredni otkaz vezani za teške povrede radne obveze, a odnose se na ponašanje ili osobne sposobnosti radnika i ne mogu biti uvjetovani poslovnim razlozima poslodavca.

Takav izvanredni otkaz ugovora o radu može se dati samo u roku od 15 dana, od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvaredni otkaz temelji. U protivnom je takav otkaz nedopušten.
U slučaju da radnik smatra da izvanredni otkaz nije na zakonu utemeljen, zaštitu svojih prava može ostvariti pred sudom, ali uz uvjet da je prethodno od poslodavca zahtijevao ostvarenje svojih povrijeđenih prava. Rok za to je 15 dana od dostave odluke o otkazu.

Ako poslodavac u roku od 15 dana od dostave zahtjeva radnika ne udovolji njegovom zahtjevu, radnik može u daljnjem roku od 15 dana podnijeti tužbu, odnosno zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.

U takvom sudskom postupku teret dokazivanja je na poslodavcu, odnosno poslodavac mora dokazati postojanje opravdanog razloga za otkaz.

Obveza zaštite dostojanstva

Uznemiravanje kojem je čitateljica očito bila izložena na radnom mjestu, isto je regulirano Zakonom o radu gdje se spominje kao neželjeno ponašanje. Takvo ponašanje je temelj diskriminacije te može predstavljati stvarnu povredu dostojanstva radnika ili mu je povreda dostojanstva cilj. Pri tome je potrebno da takvo ponašanje izazove i određenu posljedicu, tj. strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Zakonom o radu također je propisana obveza poslodavca da zaštiti dostojanstvo radnika, i to ne samo onih koji su već izloženi uznemiravanju, već je dužan poduzeti i preventivne mjere.
Poslodavac koji zapošljava više od 20 radnika dužan je imenovati osobu, koja je osim njega ovlaštena primati i rješavati pritužbe radnika, vezane za zaštitu dostojanstva.

S obzirom da je svako takvo uznemiravanje protupravno djelovanje, radnik može radi zaštite svojih prava poslodavcu podnijeti pritužbu, koju poslodavac mora najkasnije u roku od 8 dana ispitati i poduzeti sve potrebne mjere radi sprečavanja nastavka uznemiravanja.

U slučaju da poslodavac u tom roku ne poduzme potrebne mjere, radnik ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, ali pod uvjetom da je u daljnjem roku od 8 dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom.

I u ovom sudskom postupku teret dokazivanja je na poslodavcu, odnosno poslodavac mora dokazati da nije postupio suprotno Zakonu o radu, odnosno da nije bilo diskirimnacije.

Naknada štete

Jedan od načina zaštite radnika od takvog djelovanja je i pravo radnika na naknadu štete, pri čemu moraju biti ispunjene i ostale pretpostavke odgovornosti za štetu, a to su: šteta, štetna radnja, štetnik i uzročna veza.

Dakle, u konkretnom slučaju, čitateljici predstoji mogućnost podnošenja tužbe radi nedopuštenosti otkaza, kojom će zahtijevati da se utvrdi da odluka poslodavca o otkazu ugovora o radu nije dopuštena, te da je poslodavac vrati na ranije radno mjesto, uz istovremeni zahtjev da joj poslodavac isplati naknadu izgubljene plaće za vrijeme dok nije radila. Uslijed pretrpljenog uznemiravanja, čitateljica može podnijeti tužbu, kojom će zahtijevati da joj poslodavac nadoknadi štetu, koju je pretrpjela uslijed uznemirivanja na radnom mjestu.

U oba slučaja treba voditi brigu o strogim zakonskim rokovima, čije propuštanje ima za posljedicu gubitak prava radnika na ostvarenje prava iz radnog odnosa.


Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ne propustite

Duh i tijelo

10 važnih stvari koje često ne cijenimo dovoljno.

SheRULES

Janja je osluškivala intuiciju i reagirala instinktivno. No najvažnije je da je poslušala sebe.

Drama Queen

S nekima bih nešto i odradila, a s nekima ne bih.

Zanimljivosti

Jedan od ciljeva je i osnaživanje osoba s invaliditetom da sami znaju pokrenuti inicijative za poboljšanje kvalitete života te ćemo u tom kontekstu kod...

Advertisement

Impressum


Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.