Zdravlje bubrega za svakoga i svugdje!

Globalno, kronična bubrežna bolest globalno pogađa svaku desetu osobu, a od bubrežnih bolesti općenito u svijetu pati oko 850 milijuna ljudi. Uz to, kronična bubrežna bolest proizvodi katastrofalne financijske učinke na zdravstvene sustave u cijelom svijetu. Troškovi dijalize i transplantacija bubrega penju se do dva do tri posto godišnje potrošnje zdravstvenih sustava u razvijenim zemljama svijeta, dok se broj korisnika te vrste terapije kreće oko 0,03 posto stanovnika u tim zemljama.

Kronična bubrežna bolest u brojkama

150 tisuća bolesnika u RH ima neki stupanj oštećenja bubrežne funkcije i u riziku su da im se ona pogorša zbog odsustva simptoma u ranim stadijima bolesti koje bi bolesnika naveli da potraži liječničku pomoć – procjena za Republiku Hrvatsku.

1/3 stanovnika u Hrvatskoj ima povišen krvni tlak (rezultati EH-UH studije)

350 tisuća građana RH ima šećernu bolest (CeroDiab registar HZJZ)

Svaka druga odrasla osoba u RH ima prekomjernu tjelesnu težinu, a odrasli muškarci u Hrvatskoj su najdeblji u Europi, prema podacima Europske zdravstvene ankete

10% odraslog stanovništva diljem svijeta pogađa KBB

17% mogao bi do kraja ovog desetljeća iznositi udjel oboljelih od kroničnih bubrežni zbog globalne epidemije visokog krvnog tlaka, dijabetesa i pretilosti

Oko 500 novih bolesnika svake godine u Hrvatskoj započne s nekim oblikom nadomještaja bubrežne funkcije, bilo da je riječ o peritonejskoj dijalizi (kućnom obliku dijalize), hemodijalizi ili transplantaciji bubrega

4000 bolesnika u RH nadomješta svoju bubrežnu funkciju od čega je približno polovica bolesnika na hemodijalizi, 7-

8% bolesnika je na peritonejskoj dijalizi dok preostali bolesnici imaju transplantirani bubreg

100-150 tisuća kuna godišnje iznosi trošak liječenja jednog bolesnika na dijalizi u RH, 400-600 milijuna kuna ukupno

3000 bubrega presađeno je u RH tijekom proteklih 20 godina

140 bubrega presađeno u RH prošle godine

OSAM ZLATNIH PRAVILA ZA SMANJENJE RIZIKA KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI:

1) Budite tjelesno aktivni i u formi
2) Redovito kontrolirajte šećer u krvi
3) Kontrolirajte krvni tlak
4) Pravilno i zdravo se hranite i održavajte normalnu tjelesnu težinu
5) Održavajte dovoljan zdravi unos tekućine
6) Nemojte pušiti
7) Ne uzimajte nekontrolirano lijekove bez savjeta s liječnikom
8) Provjerite funkciju svojih bubrega ako imate jedan ili više rizičnih čimbenika:

a) Imate dijabetes
b) Imate povišen krvni tlak
c) Pretili ste
d) Netko od vaših roditelja ili bliskih članova obitelji boluje od bubrežne bolesti