Svjetski dan borbe protiv raka

Rak je jedna od najčešćih i najfatalnijih bolesti današnjice. U svijetu godišnje od raka oboli 11, a umre 7 milijuna, dok s rakom živi čak 25 milijuna ljudi. Svjetski dan borbe protiv raka (World Cancer Day) obilježava se svakog 4. veljače, kako bi se podigla svijest o oboljenjima od raka, njihovoj prevenciji, dijagnosticiranju i liječenju.

Rak ili karcinom je bolest koju karakterizira nesrazmjerno, prekomjerno i neusklađeno bujanje izmijenjenih stanica pod smanjenom kontrolom organa. Za njega je karakterističan nepoznati uzročnik, nije jedinstvena bolest, a do njegovog nastanka ne donosi samo jedan mehanizam.

Najznačajnija spoznaja današnjice je da je karcinom izlječiva bolest, a glavni čimbenik uspješnog liječenja je rana dijagnostika.

Faze nastanka karcinoma

Kod nastanka karcinoma razlikujemo nekoliko faza:

  1. Prekanceroza – patološko stanje koje je dugo benigno, a zatim maligno alterum
  2. Početna faza – nastaje lokalno u tkivu određenog organa i nema nikakvih simptoma. Kada je početni rak smješten na lako dostupnim mjestima, može se otkriti citološkim pregledom. U toj fazi se rak može lako odstraniti.
    Citologija je nauka o stanicama, bazira se na skupljanju izljuštenih stanica ili na provociranom uzimanju uzorka tankom iglom – citološka punkcija, ili kod lako dostupnih mjesta gdje se stanice pokupe špatulom i prenesu na predmetno stakalce (to je recimo Papa test).
    Citološka dijagnostika ima za cilj odrediti karakter oštećenja (lezije) u smislu dobroćudnog ili zloćudnog procesa u leziji. Treba naglasiti da promjene u stanicama nekad izgledaju granično (suspektno) što znači da se citologija sa sigurnošću ne može izjasniti o dobroćudnosti ili zloćudnosti procesa. Tada su za iscrpnije informacije nužni daljnji dijagnostički postupci.
  3. Lokalizirana faza – u ovom stadiju maligna promjena je razvijena u cijelosti s vlastitom opskrbom krvlju, ali je još uvijek lokalizirana. U ovom slučaju rak se može odstraniti.
  4. Regionalna faza – lezija se širi oko mjesta prvotne lokalizacije, ali karcinom ostaje u regiji u kojoj je nastao. U ovoj fazi moguća je uspješna terapija.
  5. Metastaze – maligne stanice limfom ili krvlju odlaze u udaljena tkiva ili organe gdje nastaju sekundarne maligne promjene Simptomi su jasno vidljivi i ovise o broju, veličini i lokalizaciji karcinoma. U ovoj fazi terapija ima vrlo individualni učinak.

Prevencija i liječenje

Liječenje karcinoma odvija se, ovisno o fazi otkrivanja, kirurški, zračenjem i/ili kemoterapijom. Ako se karcinom ne vrati na istom mjestu u roku od pet godina, smatra se da je bolesnik izliječen.

Danas se u cilju sprečavanja bolesti koriste različiti načini unapređenja zdravlja, među kojima se ističe rano otkrivanje bolesti kod asimptomatske populacije, odnosno probir ili cijepljenje protiv HPV-a kod ženske populacije u dobi između 9 i 26 godina u svrhu sprečavanja karcinoma vrata maternice. Programe probira moguće je provoditi za rak dojke (mamografija) i vrata maternice kod žena (Papa test) te za rak debelog crijeva u oba spola (testiranje na skriveno krvarenje u stolici). U Hrvatskoj se na nacionalnoj razini provode sva tri programa.

Đurđica Šebalj dr. med., specijalist citolog
Medikol, Zagreb, Voćarska 106

T: +385 1 4594 782
F: +385 1 4594 704
E: [email protected]
Besplatan info telefon 0800 78 78

Brinimo se zajedno o Vašem zdravlju.