BDSM za početnike

BDSM za početnike

Željni razbijanja monotonije i slikom Anne i Christiana mnogi se upuštaju u BDSM bez istraživanja, misleći da je knjiga dovoljna.