Dobar vid za sigurnost u prometu

Dobar vid za sigurnost u prometu

U okviru preventivnog programa “Poštujte naše znakove”, u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog, 20.9.2018. god. je najavljena je nova preventivna akcija “Dobar vid za sigurnost u prometu““ iz nacionalng programa sigurnosti cestovnog prometa.

Više