Stres naš svagdašnji

Stres naš svagdašnji

Stres je stanje koje nastaje kad smo suočeni sa situacijama koje procjenjujemo izazovnima ili prijetećima te koje traže ulaganje posebnih napora za njihovo uspješno razrješenje. Subjektivna procjena situacije je pri tome vrlo važna.

Više