Razvoj osjećaja za lijepo

Prvi privatni montessori dječji vrtić Srčeko od 18.siječnja dva puta tjedno provodi program Razvoj senzibiliteta za likovnost, upoznavanje i kombiniranje svih likovnih tehnika, koji je namijenjen djeci od 3 do 9 godina.

Cilj ovog programa je omogučiti djeci razvoj kreativnosti,osjećaj za lijepo i upoznavanje likovne umjetnosti, te ih tako zaštiti od nasilja nad estetikom, od kiča kojem su svakodnevno izloženi. U razvoju likovne umjetnosti polaznicima likovne radionice Kreativa izlažu se replike velikih djela hrvatskih i svjetskih umjetnika. No važno je da se upoznavanje likovnog jezika odvija postupno i spontano.

Sloboda kreativnog izražavanja djeteta

U likovnoj radionici djeca će se prvenstveno kreativnim igrama opustiti, a nakon toga usmjerit će se na rješavanje određenog likovnog problema, te će se kreativno izraziti crtanjem, slikanjem ili modeliranjem. Po uzoru na djela različitih autora djeca imaju mogućnost kreirati nešto originalno, pri čemu nije važno koliko su oni vješti već koliko se mogu slobodno izraziti. No montessori vrtić svojim metodičkim pristupom potiče djecu da najveću inspiraciju za likovno stvaralaštvo traže u prirodi kao nečemu što je iskonski, pri čemu djeca uključuju sva svoja osjetila da bi doživjela tu prirodu. Ovakva radionica ima elemente art terapije što utječe na dobro raspoloženje, ali i na rad dijeteta na samom sebi – rekla je ravnateljica vrtića Sandra Pokos.

Za svoj rad svako dijete može slobodno birati sredstvo ili pribor s kojim će se izražavati i stvarati u spontanim likovnim aktivnostima, a odgojiteljica će mu individualno davati upute za rad. Kroz ovakav način rada djeca zadovoljavaju svoju unutrašnju potrebu za likovnim izražavanjem i stvaranjem te su motivirani za rad jer sami ostvaruju kreativni proces.

U likovnu radionicu mogu se uključiti i roditelji

U vođenim likovnim aktivnostima koje se unaprijed planiraju, odgojitelj vodi manju skupinu djece i inicira likovnu aktivnost, čime se djeci omogućuje usvajanje likovnog jezika i upoznavanje likovne tehnike. Djeca se likovno mogu izraziti raznim tehnikama i njihovim kombinacijama. Izloženost raznim tehnikama, umjetničkim oblicima i stilovima omogućuje djeci da se oslobode tjeskobe vezane uz njihov rad. U likovnu radionicu mogu se povremeno uključiti roditelji koji sa dijetetom rješavaju neke likovne probleme što omogućuje roditeljima bolje upoznavanje svog dijeteta, ali i stvaranje veće bliskosti s njime.

Dosada smo bili dosta orijentirani na djecu koja su polaznici našeg vrtića, a ovakvom radionicom otvaramo se i prema djeci šire lokalne zajednice. U pripremi su i drugi kvalitetni programi i nadamo se velikom broju polaznika – rekla je ranateljica vrtića Sandra Pokos.