Život u bojama

Život u bojama

Boje su moćan alat za postizanje psihičke i fizičke ravnoteže, no unatoč tomu, gotovo da i nismo svjesni njihove moći.