Stvorite emociju!

Stvorite emociju!

Još 1973. godine zrakoplovna kompanija Singapore Airlines je probila granice tradicijskog brendinga pokrenuvši kampanju temeljenu isključivo na emocionalnom …